CONDICIONS D'ÚS
En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, DATKNOSYS SL li informa que és titular del website WWW.DATKNOSYS.COM. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, DATKNOSYS SL informa de les següents dades: El titular d'aquesta pàgina web és DATKNOSYS SL, amb CIF B65097016 i domicili social en DATKNOSYS SL; Gran Via Carles III 84, 3r (Torres Trade) 08028 Barcelona, Spain inscrita en el Registre Mercantil en el tom 41216, foli 54, full B-383.008, inscripci; ó 1a. La direcció de correu electrònic de contacte amb l'empresa és info@datknosys.com.


USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS
La navegació, accés i ús pel website de DATKNOSYS SL confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació per les pàgines de DATKNOSYS SL, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.
Les pàgines web de DATKNOSYS SL proporcionen gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del website.
Aquesta responsabilitat s'estendrà a:
La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per DATKNOSYS SL per l'accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l'ús que li doni a les claus d'accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats. L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per DATKNOSYS SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.


POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT
DATKNOSYS SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa.
Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
DATKNOSYS SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu website, poguessin derivar-se de la navegació per les seves pàgines web.
En conseqüència, DATKNOSYS SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.


MODIFICACIONS
DATKNOSYS SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant pel que fa als continguts de la website, com en les condicions d'ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.


RESERVA DE COOKIES
DATKNOSYS SL es reserva el dret d'utilitzar cookies en la navegació de l'usuari pel seu website per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l'empresa, DATKNOSYS SL informa que les cookies s'associen a l'usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognoms de l'usuari.
L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l'accés a la website de DATKNOSYS SL no serà preceptiva la instal·lació de cookies.


PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, DATKNOSYS SL informa als usuaris del seu website que les dades personals recollides per l'empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de DATKNOSYS SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.
Així mateix, DATKNOSYS SL informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça
DATKNOSYS SL; Gran Via Carles III, 84planta 3, (Torres Trade) -08.028 BARCELONA
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com a cessionària, a DATKNOSYS SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de DATKNOSYS SL.


ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
DATKNOSYS SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.
La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. DATKNOSYS SL, té el seu domicili a BARCELONA.