ortedelma

2
Vots
0
Comentaris

// Tags


bicicleta

// Fitxers


Proposta: Itineraris recomanats per a bicicletes


El ciclista ha de fer front a la ciutat a incerteses quan no disposa d'un carril bici. En alguns barris, com ara Gràcia, l'absència d'aquests en algunes zones genera situacions de risc i incomoditat, des de l'ús de vorera de Gran de Gràcia i carrer Escorial, passant per l'ús de calçada per desconeixement dels millors itineraris. En canvi, els usuaris freqüents coneixen maneres d'arribar a destinacions similars des de carrers propers o paral·lels. La proposta seria informar, fins i tot marcant a la calçada, itineraris recomanats per a bicicletes a aquests barris. Per exemple, com anar de Lesseps a la Diagonal sense envair vorera i sense un carrer amb alta densitat de trànsit de cotxes i motos?

Comentaris (0):